Miljø

Miljø er en anden faktor der har stor betydning for os. Vi har altid bestræbt os på, at arbejde for og med et så rent miljø som muligt. For hele tiden at sikre, at vi kun bruger den bedste og det mest nødvendige kemi, har vi skåret antallet af leverandører ned til to.

Vi samarbejder med vore leverandører om hele tiden at udvikle nye, kemibesparende processer.

Kvalitet og miljø går ofte hånd i hånd.

Zink anlæg
Gudenåen
Selektiv ionbytter - rensningsanlæg

Vand og energi er hos Bjerringbro Fornikling A/S nogle punkter, der har vores konstante opmærksomhed og fokus. Vi har konstant fokus på vores forbrug, og har igennem årene lavet mange tiltag, der har gjort os i stand til at spare på alle ressourcer. Vi benytter os af elektronisk overvågning af de forskellige bade, flowmeter og et kontrolleret strømforbrug.

Da vi ønsker at fremstå som en virksomhed med et sikkert, sundt og godt arbejdsmiljø, gør vi meget ud af altid at fremme en meget ansvarlig arbejdsmiljøholdning.

Vi forsøger så vidt muligt altid at optimere arbejdsmiljøet for vores ansatte, og vi har for nyligt etableret yderligere ventilation, så vi nu har konstant undertryk i vores fabrikshaller, og derved sikrer vi os at vi har et indeklima, der er så sundt som muligt.

Gennem den daglige kontakt, samt et lille personaleskrift der udkommer mindst 4 gange årligt, har vi her også fokus på miljøet og kvaliteten.

Vi har implementeret et nyt rensningsanlæg der sikrer minimal udledning af kemikalier. Her har vi mulighed for at udfælde alle slags kemikalier, så der kan tages hånd om disse hver for sig.